“.....goed, laat het recht zijn beloop hebben, laten de rechters en de juryleden hun plaats innemen 

en laten de getuigen hun verhaal doen, zodat het laatste oordeel geveld kan worden.

 

Eerst zullen we het woord geven aan de gedaagde zelf.

Meneer D. er bestaan nogal wat twijfels over uw staat van dienst op aarde; 

zo zou u gemoord hebben, gelegenheid gegeven hebben tot huwelijkse ontrouw 

en u zou de dood van uw eigen zoon op uw geweten hebben.

 

Wat heeft u aan te voeren tot uw eigen verdediging?”

 

 

De zaak D. behandelt het laatste oordeel over de kunstenaar / architect Daidalos.

Het verhaal van Daidalos is ook het verhaal van zijn zoon Ikaros en tevens het verhaal 

van koning Minos van Kreta en de Minotauros en het gaat ook over Theseus en Ariadne!!!

Ach, dat is altijd zo lastig bij de Grieken; al hun verhalen lopen dwars door elkaar, 

alles heeft met alles te maken, je hebt jaren nodig om het fijne ervan te begrijpen.   

Afijn, klagen heeft geen zin. We gaan gewoon een poging wagen.

Let goed op want je bent zo de draad kwijt, en dan zit je vast in een doolhof!  

 

Spreek ik in raadselen? Wacht maar af, straks begrijp je precies wat ik bedoel!

Peter Paul Rubens 1577-1640

De val van Ikaros